Hem

Nyheter

OCAD Transformer

OL Laser

CheckOMap

Info

Logga in

oapp

Gästbok

Länkar

Donation

 

 

CheckOMap

 

   Behöver vi en kartnorm?

 

År 2014 rasade debatten om kartnormens vara eller icke vara. 

 

För att arrangera tävlingar på en högre nivå krävs att kartan genomgår en godkännadeprocess utförd av SOFT:s kartgrupp. Då granskas kartfilen utifrån korrekta symboler och att kartan följer angivna minimimått.

 

Det finns säkert många kartritare som har sina egna knep för att kartan ska bli bra, lättläst och följa kartnorm så gott det går.

CheckOMap är ett program som går igenom kartfilen och jämför den mot ett "facit" som kartnormen får anses vara.

Resultatet är en ocad-fil med "fel".

Förhoppningsvis kan programmet vara till stöd i generaliseringsprocessen.

Det är du själv som avgör vad som kan bortses och vad som behöver åtgärdas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerker Boman © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.oapp.se